3 manieren om openstaande B2B-facturen te voorkomen

| Berthe Maes

Openstaande facturen zijn nooit een pretje. Niet alleen omdat u het geld van de facturen mogelijk nooit kunt invorderen, maar ook omdat er nog eens administratieve kosten bijkomen. Hier zijn drie manieren om dit alles te voorkomen. 

3 manieren om openstaande B2B-facturen te voorkomen

Openstaande facturen zijn nooit een pretje. Niet alleen omdat u het geld van de facturen mogelijk nooit kunt invorderen, maar ook omdat er nog eens administratieve kosten bijkomen. Hier zijn drie manieren om dit alles te voorkomen. 

1. Formuleer evenwichtige factuurvoorwaarden

Ondernemers die goede algemene voorwaarden formuleren bij hun B2B-facturen kunnen heel wat betalingsproblemen voorkomen, zeker bij schuldinvordering. Onderstaande zaken worden meestal opgenomen:

  • Prijsbepaling
  • Betalingstermijnen en-modaliteiten
  • Leveringstermijn
  • Schadevergoeding

Schadevergoeding opnemen in uw algemene voorwaarden laat u toe om in geval van laattijdige betaling een verhoging van het factuurbedrag door te voeren van rechtswege (automatisch) en zonder ingebrekestelling door middel van een nalatigheidsintrest (ook wel verwijlsintrest genoemd) van 1% per maand of 12% per jaar. Bovendien kan u het openstaand saldo verhogen met een forfaitair bedrag. Dit schadebeding wordt vaak geformuleerd als 10% van het openstaand saldo met een minimum van 50 euro.

Opgelet! Het is belangrijk dat u zich niet laat misleiden door deze aanlokkelijke schadevergoedingen. In het geval dat u later de onbetaalde factuur via een gerechtelijke procedure wil invorderen, kan de rechter deze voorwaarden als onevenwichtig veroordelen, wat betekent dat hij deze nietig kan verklaren.

2. Voldoe aan de factuurvereisten

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog eisen waaraan een goede factuur aan moet voldoen.  Zo zijn er een aantal onderdelen waaraan elke factuur aan een Belgische klant moet voldoen, waaronder het btw-nummer, een opvolgingsnummer, etc.

3. Stuur correcte betalingsherinneringen

Uw factuur voldoet aan de wettelijke vereisten en bevat evenwichtige algemene voorwaarden, maar u blijft zitten met openstaande rekeningen? Dan is het tijd om een betalingsherinnering te versturen, want met een strikt kredietbeheer dient u niet alleen uzelf, maar ook uw klant. Hier krijgt u een mogelijk stappenplan om uw klant van zijn geldschulden te verlossen.

  1. Schriftelijke betalingsherinnering
  2. Telefonische rappel
  3. Tweede en derde aanmaning

In de derde, en tevens laatste aanmaningsbrief, laat u zeer duidelijk verstaan dat dit de laatste waarschuwing is voordat de vordering naar een gespecialiseerde partij gaat, zoals een gerechtsdeurwaarderskantoor.

Snelle vordering van openstaande facturen

Met bovenstaande tips kunt u een strikt creditmanagement uitvoeren. Blijft u toch kampen met openstaande facturen? Dan kunt u een afbetalingsplan of uitstel van betaling overwegen. Brengt ook dat geen soelaas? Dan kunt u nu kosteloos uw onbetwiste facturen laten innen met Go Solid.

Go Solid is een online dienstverlener die samen met gerechtsdeurwaarder Modero, Das Rechtsbijstand en een uitgebreid advocatennetwerk garant staat voor het snel en gemakkelijk innen van onbetaalde en onbetwiste B2B- facturen zonder (gerechts)kosten, waarborg, voorschot, én zonder tussenkomst van de rechtbank.

Lees meer over deze unieke oplossing om uw openstaande facturen kosteloos in te vorderen.