In 4 stappen naar een gezonde cashflow

| Berthe Maes

Een gezonde cashflow is de duurzame basis van uw onderneming. Onbetaalde facturen doen de balans tussen inkomende en uitgaande geldstromen negatief overhellen en zorgen soms voor penibele situaties. Vermijd ingrijpende problemen met de volgende tips:

Een gezonde cashflow: de basisprincipes

Een gezonde cashflow is de duurzame basis van uw onderneming. Onbetaalde facturen doen de balans tussen inkomende en uitgaande geldstromen negatief overhellen en zorgen soms voor penibele situaties. Vermijd ingrijpende problemen met de volgende tips:

  1. Handel proactief

Een goede financiële gezondheid bereikt u met een globale aanpak binnen uw bedrijf. Schat vooraf in welke risico’s een negatieve cashflow kunnen veroorzaken en stem uw facturatiestrategie daarop af. Bepaal op welke sterktes u wilt inzetten en welke aspecten van de onderneming u liever uitbesteedt. Zelfkennis is ook hier het begin van alle wijsheid.

  1. Volg nauwgezet invorderingen op

Informatie over uw debiteuren staat centraal: betalen ze en doen ze dat op tijd? Vermeld een uiterste betaaltermijn en controleer of de betaling voldaan werd. U leert uw goede klanten al snel kennen. Voor de inning van wanbetalingen kunt u bij Go Solid terecht. U verneemt dan welk risicoprofiel uw schuldenaar heeft. Met die informatie schat u de afschrijvingskosten van uw portefeuille in en bepaalt u de verdere samenwerking met de klant.

  1. Bewaak de positieve cashflow

Geef zelf het goede voorbeeld en betaal uw facturen op tijd. Met contante betaling kunt u zelfs kortingen afdwingen. Zo verkleint u alvast de eigen uitgaven. Tegelijk waakt u over uw eigen financiële gezondheid door openstaande facturen meteen op te eisen. Stel zelf uw klant in gebreke of draag de invordering over aan Go Solid. Dat kan systematisch of per openstaande factuur. U vermijdt hiermee lang aanslepende vorderingen die uw financiële situatie vertroebelen.

  1. Verklein de negatieve impact op uw jaarrekening

De opvolging en inning van facturen kosten uw onderneming ettelijke uren en behoorlijke sommen. Niet zo bij Go Solid: uw onbetaalde vorderingen worden kosteloos geïnd volgens de snelle administratieve procedure. Go Solid geeft u bij de aanvaarding van uw facturen de garantie dat u bij betaling 100% van het factuurbedrag ontvangt. Zo krijgt u snel duidelijkheid over de cashflow, het beleidsplan en de toekomstperspectieven van uw bedrijf.

Verlos uw bedrijf van onzekerheid en laat uw facturen vandaag nog invorderen door Go Solid.