B2B-facturen: hoe doordachte vermeldingen het verschil maken

| Berthe Maes

Alles wat u aflevert, moet betaald worden. Zorg daarom voor duidelijke facturen en waterdichte algemene voorwaarden. Bij conflicten valt u daar namelijk op terug. Verkoopt u aan een consument, dan schrijft u een B2C-factuur uit. Facturen aan bedrijven zijn dan weer B2B.

B2B-klanten

Het verschil tussen B2B en B2C

Bij B2B-facturen hebt u meer vrijheid dan bij B2C-facturen, omdat de wettelijke bescherming van de consument wegvalt:

- Uw algemene voorwaarden gelden voor de consument enkel als hij ze expliciet heeft aanvaard. Bij bedrijven volstaat een vermoeden van aanvaarding: als ze niet akkoord gaan, moeten ze uw factuur meteen protesteren.

- Bepaalde clausules gelden alleen voor bedrijven, niet voor consumenten.

Formele vermeldingen voor een geldige factuur

Zorg voor een geldige factuur die naam, adres en btw-nummer van zowel uw bedrijf als uw klant bevat. Ook de beide rechtsgebieden (RPR) horen bij een B2B-factuur. Voeg duidelijk de term ‘Factuur’ toe, met het factuurnummer, de datum en de leveringsdatum.

Juiste omschrijving van uw dienst of product

Daarmee is de kous niet af. Omschrijf duidelijk uw product of dienst, het tarief, de individuele prijs exclusief btw, het subtotaal en uiteindelijk het totaalbedrag, inclusief btw.

Let op: boetes voor foute facturen lopen op tot 200% van de verschuldigde btw.

Waterdichte algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden voorkomen conflicten en lossen problemen sneller in uw voordeel op. De kleine lettertjes kunnen later met andere woorden een grote impact hebben. Bepaal dus zeker een interest bij laattijdigheid en een – forfaitair – schadebeding.

Bij B2B-leveringen mag u vooraf aanduiden in welke stad de rechtbank een eventueel geschil zal behandelen. U kunt eigendomsvoorbehoud bedingen, zodat u een niet-geleverd product voor een intussen failliete klant mag bijhouden. En een nettingclausule maakt verregaande schuldvergelijking mogelijk bij meerdere transacties.

Tip: vermeld uw algemene voorwaarden niet alleen op elke factuur, maar ook op uw bestelbonnen en offertes.

Snellere inning van B2B-facturen

Een laatste essentieel verschil tussen B2B- en B2C-facturen is de snellere B2B-invordering via een administratieve procedure. Zonder de tussenkomst van een rechter dwingt een gerechtsdeurwaarder op korte termijn de betaling van uw factuur af bij uw B2B-klant.

Wilt u B2B-facturen snel laten innen? Neem vandaag nog contact met ons op.