Alles wat u moet weten over de nieuwe IOS-procedure

| Berthe Maes

In juli 2016 trad de IOS-procedure in werking. Die biedt de mogelijkheid biedt om hun onbetwiste B2B- zonder de tussenkomst van een rechtbank in te vorderen. Lees meer.

Alles wat u moet weten over de nieuwe IOS-procedure

De IOS-procedure is sinds juni 2016 van kracht en is van toepassing op de invordering van onbetwiste geldschulden (IOS). Ze laat ondernemingen toe om – zonder via de rechtbank te moeten passeren – onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen. Opgelet: dit geldt alleen voor onbetaalde facturen in een B2B-context: niet voor particulieren dus. Ontdek hier alle details over de iOS-procedure.

Wanneer is de iOS-procedure van toepassing?

De procedure kan worden toegepast op onbetwiste geldschulden van professionelen, waarbij zowel de schuldeiser als de schuldenaar ingeschreven moeten zijn in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). De vordering moet gaan om een geldsom die zeker, vaststaand en opeisbaar is bij aanvang van de procedure. Er is geen beperking omtrent de hoogte van de gevorderde som.

Wat als uw vordering toch betwist wordt?

Als een klant uw vordering betwist (in amper 2% van de gevallen), kan u alsnog via een klassieke procedure voor de rechtbank uw geld bekomen. De reeds gemaakte kosten worden meegenomen in de dagvaarding. Tijdens de zitting kan uw klant zijn betwisting voorleggen, waarna de rechter zijn vonnis uitspreekt. Om uw factuur daadwerkelijk te innen, laat u dit vonnis betekenen via de gerechtsdeurwaarder.

Zonder tussenkomst van een rechter

Bij niet-betwisting biedt het proces-verbaal ons na machtiging door een controleorgaan in de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een uitvoerbare titel via elektronische weg zonder tussenkomst van een rechter. Op die manier kunnen we bij Go Solid niet alleen een bijzonder snelle en efficiënte vordering garanderen, onze formule is ook helemaal kosteloos!

De kosten worden namelijk verhaald op de schuldenaar. En zélfs als uw klant op het einde van de rit niet kan betalen, krijgt u geen rekening gepresenteerd. Dankzij de Solid-score kunnen we de haalbaarheid van uw vordering van meet af aan goed inschatten. Daarnaast wordt uw risico op gerechtskosten verzekerd door D.A.S. Rechtsbijstand, marktleider in rechtsbijstandsverzekeringen. Op die manier maken wij onze kosteloos-belofte helemaal waar!

Ontdek alle voordelen!


Hebt u als onderneming ook B2B-vorderingen en wilt u weten welke efficiëntiewinst onze oplossing voor uw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons vrijblijvend, en we maken graag tijd voor u.