Nieuwe procedure onbetwiste geldschulden

| Berthe Maes

Wanbetalingen zijn vaak dagelijkse kost, met alle gevolgen van dien. Gelukkig blijft de impact voortaan gering dankzij de procedure voor onbetwiste geldschulden.

Onbetwiste geldschulden: snel afgehandeld

Actief in het B2B-segment? Dan weet je als geen ander dat wanbetalingen een bijzonder nefaste invloed hebben op de continuïteit van jouw bedrijfsvoering. Jouw cashflow dreigt in het gedrang te komen, met alle gevolgen van dien. Gelukkig blijft de impact voortaan gering dankzij de nieuwe procedure voor onbetwiste geldschulden. Ontdek wat die procedure precies inhoudt.

Nieuwe procedure alleen voor onbetwiste geldschulden

Onbetaalde B2B-facturen kun je vanaf nu rechtstreeks innen via Go Solid. Dankzij de nieuwe procedure hoef je niet meer langs de rechtbank te passeren. Zo win je niet alleen snelheid, je bespaart ook heel wat. Onze dienstverlening is namelijk helemaal kosteloos. Twee vliegen in één klap. Welke vorderingen komen in aanmerking?

  • B2B-facturen: alleen achterstallige betalingen van privéondernemingen komen in aanmerking. Voor consumenten- of overheidsfacturen gelden andere regels. Hetzelfde geldt voor facturen voor ondernemingen in faillissement of ondernemingen die vallen onder de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) of een collectieve schuldenregeling hebben lopen.
  • Onbetwiste schuldvorderingen: de schuldenaar onderneemt niets.

Hoe gaat Go Solid in zijn werk?

De nieuwe administratieve procedure laat toe om via buitengerechtelijke weg onbetwiste, vaststaande en opeisbare geldschulden in te vorderen. De Go Solid-oplossing voor onbetwiste geldschulden werkt als volgt:

  • Je bezorgt ons jouw factuur. Binnen de 4 uur wordt jouw dossier aanvaard en opgestart.
  • Uiterlijk binnen de 4 dagen na aanvaarding, betekenen we een aanmaning tot betalen aan jouw klant. Na betekening kan jouw klant binnen de maand ofwel de schuld betalen, ofwel een afbetalingsplan vragen, ofwel de vordering gemotiveerd betwisten.
  • Wordt de schuld gemotiveerd betwist, dan eindigt de administratieve procedure en kan alsnog via de klassieke gerechtelijke weg worden ingevorderd.
  • Blijft betaling of gemotiveerde betwisting uit, worden geen betalingsfaciliteiten gevraagd of worden deze niet nageleefd, dan stellen we ten vroegste acht dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaal van niet-betwisting op.
  • Dit proces-verbaal biedt ons na machtiging door een controleorgaan in de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een uitvoerbare titel via elektronische weg zonder tussenkomst van een rechter.

Heb je als onderneming ook B2B-vorderingen en wil je weten welke efficiëntiewinst en kostenbesparing Go Solid voor jouw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons vrijblijvend en we maken graag tijd voor jou.