Snel invorderen

Betaald worden voor de diensten en goederen die jij leverde klinkt voor iedereen logisch. Toch zijn onbetwiste facturen die onbetaald blijven een realiteit waarmee bedrijven op regelmatige basis geconfronteerd worden.

De IOS-procedure maakt het mogelijk om onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen sneller en goedkoper te innen zonder tussenkomst van de rechtbank. Deze procedure is enkel van toepassing op facturen tussen ondernemingen (B2B) en dus niet op facturen tussen ondernemingen en consumenten (B2C) of overheden.

100% recuperatie

Als ondernemer maak je kosteloos gebruik van deze procedure met Go Solid. Door jouw onbetaalde facturen hier in te geven, kan je 100% van jouw factuurbedrag recupereren. De werkingskosten van Go Solid en de verzekering worden betaald met het schadebeding van maximaal 10% zoals voorzien in de IOS-procedure.

Beschikbaar in 7 landen

De IOS-procedure is beschikbaar voor ondernemingen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje. Wanneer jouw maatschappelijke zetel gevestigd is in één van deze landen, kan je de IOS-procedure opstarten ten opzichte van een Belgische onderneming. Voor andere grensoverschrijdende dossiers gelden andere Europese regels.

Hoe verloopt de IOS-procedure?

Financiële voordelen van de IOS-procedure

Financiële voordelen van de IOS-procedure

De IOS-procedure toepassen om jouw onbetwiste facturen in te vorderen, betekent dat je ook goedkoper jouw onbetaalde facturen kan invorderen.

Ze zijn goedkoper omdat een aantal kosten wegvallen of verlagen. De gerechtsdeurwaarder rekent deze kosten door aan jouw klant. Deze kostendaling (gemiddeld vier keer minder om een titel te bekomen) creëert een win-win voor alle betrokken partijen. Een lager bedrag is immers sneller betaald.

Maak onbetaald niet ongemakkelijk

Bezorg ons jouw onbetaalde facturen op de manier dat het makkelijkste voor je werkt.

Via deze website

3 eenvoudige stappen en we zijn vertrokken

Aan de slag