In 4 stappen naar een gezonde cashflow

| Berthe Maes

Een gezonde cashflow is de duurzame basis van jouw onderneming. Onbetaalde facturen doen de balans tussen inkomende en uitgaande geldstromen negatief overhellen en zorgen soms voor penibele situaties. Vermijd ingrijpende problemen met de volgende tips:

Een gezonde cashflow: de basisprincipes

 

  1. Handel proactief

Een goede financiële gezondheid bereik je met een globale aanpak binnen je bedrijf. Schat vooraf in welke risico’s een negatieve cashflow kunnen veroorzaken en stem je facturatiestrategie daarop af. Bepaal op welke sterktes je wilt inzetten en welke aspecten van de onderneming je liever uitbesteedt. Zelfkennis is ook hier het begin van alle wijsheid.

  1. Volg nauwgezet invorderingen op

Informatie over jouw debiteuren staat centraal: betalen ze en doen ze dat op tijd? Vermeld een uiterste betaaltermijn en controleer of de betaling voldaan werd. Je leert jouw goede klanten al snel kennen. Voor de inning van wanbetalingen kan je bij Go Solid terecht. Je verneemt dan welk risicoprofiel jouw schuldenaar heeft. Met die informatie schat je de afschrijvingskosten van jouw portefeuille in en bepaal je de verdere samenwerking met de klant.

  1. Bewaak de positieve cashflow

Geef zelf het goede voorbeeld en betaal jouw facturen op tijd. Met contante betaling kan je zelfs kortingen afdwingen. Zo verklein je alvast de eigen uitgaven. Tegelijk waak je over jouw eigen financiële gezondheid door openstaande facturen meteen op te eisen. Stel zelf jouw klant in gebreke of draag de invordering over aan Go Solid. Dat kan systematisch of per openstaande factuur. Je vermijdt hiermee lang aanslepende vorderingen die jouw financiële situatie vertroebelen.

  1. Verklein de negatieve impact op jouw jaarrekening

De opvolging en inning van facturen kosten jouw onderneming ettelijke uren en behoorlijke sommen. Niet zo bij Go Solid: jouw onbetaalde vorderingen worden kosteloos geïnd volgens de snelle administratieve procedure. Go Solid geeft je bij de aanvaarding van jouw facturen de garantie dat je bij betaling 100% van het factuurbedrag ontvangt. Zo krijg je snel duidelijkheid over de cashflow, het beleidsplan en de toekomstperspectieven van jouw bedrijf.

Verlos jouw bedrijf van onzekerheid en laat jouw facturen vandaag nog invorderen door Go Solid.