Kies de juiste aanpak om betwiste vorderingen te innen

| Berthe Maes

Voor de inning van facturen bij jouw professioneel cliënteel heb je sinds 2 juli 2016 twee opties: de klassieke procedure via de Rechtbank van Koophandel en de vereenvoudigde invordering van onbetwiste schulden (‘IOS’). Opgelet, dit geldt enkel wanneer jouw factuur niet betwist werd. Betwist de klant jouw factuur, dan zal je steeds de klassieke procedure via de rechtbank moeten volgen. Hierna geven we enkele praktische tips voor een vlekkeloos inningsproces. Met of zonder betwisting.

Betwiste vorderingen innen

Vermijd betwisting vanaf het begin

Een betwiste factuur is niet hetzelfde als een onbetaalde factuur: een betwisting toont aan dat er wat misliep in de communicatie tussen jou en je klant: andere aangerekende diensten, een hoger bedrag dan verwacht of een kortere betalingstermijn. Een goede inning van je factuur begint vanaf het eerste klantencontact. Om bewijsredenen zorg je best voor:

  • een schriftelijke opdracht.
  • de uitdrukkelijke aanvaarding van je facturatievoorwaarden door de klant. (Bij ontbreken van factuurvoorwaarden geldt de wet betalingsachterstand bij handelstransacties die 40 euro wettelijke verhoging en 8% interesten op het factuurbedrag voorziet.)
  • een duidelijke, niet te lange betalingstermijn van maximaal dertig dagen.

Snelle inning bij niet-betwiste vorderingen

Als de klant je factuur wel aanvaardt maar ze weigert te betalen, dan hoef je de factuur niet meer te innen via een tijdrovend proces bij de rechtbank. De gerechtsdeurwaarder zorgt voor een snelle, duidelijke en goedkopere inning via de nieuwe administratieve procedure. Betwist je klant de factuur wel, dan is alleen een klassieke dagvaardingsprocedure voor de rechtbank nog mogelijk. Ook een betwisting tijdens de ios zorgt voor een vervolg via de klassieke procedure.

Wat als jouw klanten de vordering betwisten

Als een klant jouw vordering betwist, stap je naar de rechtbank. Je start in dit geval met een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder. Tijdens de gerechtelijke procedure kan je leverancier of klant zijn betwisting voorleggen, waarna de rechter zijn vonnis uitspreekt. Om je factuur daadwerkelijk te innen, laat je dit vonnis betekenen via de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder en jouw betwiste facturen

In elke fase van jouw facturatieproces kan je terecht bij onze partners: advocaat en gerechtsdeurwaarder. Zij zorgen voor glasheldere communicatie, nauwkeurige opvolging en correcte inning van al jouw facturen. Zo weet je zeker dat zowel betwiste als onbetwiste vorderingen in goede handen zijn.

Wil jij je volledig kunnen focussen op de kernactiviteiten van jouw bedrijf en heb je nood aan een vlotte invordering van jouw facturen? Contacteer ons vandaag nog voor een uitgewerkt voorstel op maat van jouw onderneming.