Invordering onbetwiste geldschulden

| Berthe Maes

Voor de invordering van geldschulden kan je sowieso bij een gerechtsdeurwaarder terecht. Die gaat altijd eerst op zoek naar een minnelijke oplossing. Krijg je te maken met onbetwiste geldschulden in het B2B-segment? Dan kun je jouw geld snel en kosteloos innen via de innovatieve oplossing Go Solid. Ontdek hoe het in zijn werk gaat.

Onbetwiste geldschulden: snelle invordering

Voor de invordering van geldschulden kan je sowieso bij een gerechtsdeurwaarder terecht. Die gaat altijd eerst op zoek naar een minnelijke oplossing. Krijg je te maken met onbetwiste geldschulden in het B2B-segment? Dan kun je jouw geld snel en kosteloos innen via de innovatieve oplossing Go Solid. Ontdek hoe het in zijn werk gaat.

Strikte termijnen voor elke vordering

De invordering van onbetwiste geldschulden gebeurt vanaf dag één met heldere communicatie en duidelijke termijnen. Bij Go Solid vind je een team van specialisten en een up-to-date databeheersysteem. Jouw facturen worden nauw opgevolgd en zowel jij als de schuldenaar weet op elk moment welke geldschulden nog openstaan.

Beoordeling van betwistingen

Gerichte communicatie zorgt voor transparantie. Al snel is duidelijk of de schuldenaar niet kan betalen of niet wilt betalen. Betwist de klant jouw factuur, dan verneem je dat meteen. In dat geval kan het alsnog via de klassieke gerechtelijke weg worden ingevorderd. Modero, ons nationale partnernetwerk van gerechtsdeurwaarders kan jou in dat geval bijstaan.

Administratieve procedure: invordering van onbetwiste geldschulden

Sinds 2016 wordt de betaling van onbetwiste facturen aan handelaars sneller en goedkoper afgedwongen via een nieuwe administratieve procedure. Die laat toe om via buitengerechtelijke weg onbetwiste, vaststaande en opeisbare geldschulden in te vorderen. Deze procedure is alleen beschikbaar voor ondernemingen in een B2B-relatie. Onbetaalde facturen van particulieren komen vooralsnog niet in aanmerking.

Dankzij de uitvoerbare titel via elektronische weg kunnen we snel en kosteloos een betaling verkrijgen, zónder aan rechtszekerheid in te boeten.

Ontdek alle voordelen!

Heb je als onderneming ook B2B-vorderingen en wil je weten welke efficiëntiewinst en besparing onze oplossing voor jouw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons vrijblijvend en we maken graag tijd voor je.