Kies de juiste aanpak om betwiste vorderingen te innen

| Berthe Maes

Voor de inning van facturen bij uw professioneel cliënteel hebt u sinds 2 juli 2016 twee opties: de klassieke procedure via de Rechtbank van Koophandel en de vereenvoudigde invordering van onbetwiste schulden (‘ios’). Opgelet, dit geldt enkel wanneer uw factuur niet betwist werd. Betwist de klant uw factuur, dan zal u steeds de klassieke procedure via de rechtbank moeten volgen. Hierna geven we enkele praktische tips voor een vlekkeloos inningsproces. Met of zonder betwisting.

Betwiste vorderingen innen

Vermijd betwisting vanaf het begin

Een betwiste factuur is niet hetzelfde als een onbetaalde factuur: een betwisting toont aan dat er wat misliep in de communicatie tussen u en uw klant: andere aangerekende diensten, een hoger bedrag dan verwacht of een kortere betalingstermijn. Een goede inning van uw factuur begint vanaf het eerste klantencontact. Om bewijsredenen zorgt u best voor:

  • een schriftelijke opdracht.
  • de uitdrukkelijke aanvaarding van uw facturatievoorwaarden door de klant. (Bij ontbreken van factuurvoorwaarden geldt de wet betalingsachterstand bij handelstransacties die 40 euro wettelijke verhoging en 8% interesten op het factuurbedrag voorziet.)
  • een duidelijke, niet te lange betalingstermijn van maximaal dertig dagen.

Snelle inning bij niet-betwiste vorderingen

Als de klant uw factuur wel aanvaardt maar ze weigert te betalen, dan hoeft u de factuur niet meer te innen via een tijdrovend proces bij de rechtbank. De gerechtsdeurwaarder zorgt voor een snelle, duidelijke en goedkopere inning via de nieuwe administratieve procedure. Betwist uw klant de factuur wel, dan is alleen een klassieke dagvaardingsprocedure voor de rechtbank nog mogelijk. Ook een betwisting tijdens de ios zorgt voor een vervolg via de klassieke procedure.

Wat als uw klanten de vordering betwisten

Als een klant uw vordering betwist, stapt u naar de rechtbank. U start in dit geval met een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder. Tijdens de gerechtelijke procedure kan uw leverancier of klant zijn betwisting voorleggen, waarna de rechter zijn vonnis uitspreekt. Om uw factuur daadwerkelijk te innen, laat u dit vonnis betekenen via de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder en uw betwiste facturen

In elke fase van uw facturatieproces kan u terecht bij onze partners: advocaat en gerechtsdeurwaarder. Zij zorgen voor glasheldere communicatie, nauwkeurige opvolging en correcte inning van al uw facturen. Zo weet u zeker dat zowel betwiste als onbetwiste vorderingen in goede handen zijn.

Wilt u zich volledig kunnen focussen op de kernactiviteiten van uw bedrijf en hebt u nood aan een vlotte invordering van uw facturen? Contacteer ons vandaag nog voor een uitgewerkt voorstel op maat van uw onderneming.