Ondernemers moeten geen enkele onbetaalde factuur laten liggen

| Go Solid

Ondernemers die onbetaalde facturen trachten in te vorderen, schakelen pas een externe partner in als de hoofdsom van de factuur groot genoeg is, zo blijkt uit een analyse van meer dan 500 Go Solid-dossiers. Dat is jammer want zo laten ondernemers veel inkomsten liggen aangezien elke onbetaalde factuur ingevorderd kan worden, hoe klein de hoofdsom ook is.

'Factuurbedrag te klein om in te vorderen' bestaat niet! Ondernemers moeten geen enkele onbetaalde factuur laten liggen - go solid

 

Minimumbedrag

Uit de analyse van de nieuwe invorderingsservice, Go Solid, blijkt dat 29 procent van de ondernemers een minimumbedrag hanteert alvorens ze de factuur invorderen via een gerechtsdeurwaarder of advocaat. De bedragen kunnen in totaal snel oplopen want 48% wordt meer dan 5 keer per jaar geconfronteerd met onbetaalde facturen. Slechts 1 op 3 probeert om zelf de betaling te bekomen met als gevolg veel tijdverlies, ergernis en vaak ook geen resultaat.

 

Sneller en goedkoper invorderen, ook voor kleine bedragen

Van deze 500 dossiers bedraagt de gemiddelde hoofdsom 2.450 euro en slechts 10% daarvan bedraagt facturen onder de 200 euro. “Ondernemers hoeven kleine facturen niet zomaar te laten vallen. Vandaag de dag verloopt het invorderingsproces veel sneller en is het ook goedkoper dan 2 jaar geleden. Veel ondernemers zijn hier niet van op de hoogte en dat moet veranderen, want zelf facturen van 20 euro kunnen we gemakkelijk en snel invorderen,” vertelt Berthe Maes, woordvoerder van Go Solid.

In 2010 werd er nog een grootschalig onderzoek gedaan door debiteurenbeheerder Intrum Justitia waaruit bleek dat 2,5 procent[1] van alle facturen onbetaald blijft (Bron: De Morgen). 6 jaar later voorziet de Belgische wet een nieuwe administratieve procedure voor de Invordering van Onbetwiste Schulden, beter bekend als de IOS-procedure. Hierdoor kunnen facturen tussen ondernemers (B2B) sneller en goedkoper ingevorderd worden aangezien de tussenkomst van de rechtbank uitblijft.

Kosteloos

Go Solid past deze wetgeving toe, maar gaat nog een stap verder door een exclusieve overeenkomst af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij die tussenkomt mocht de betaling uitblijven. Zo hoeft de ondernemer niets te betalen. De werkingskosten van Go Solid worden vergoed door de wettelijk vooropgestelde verhoging (max. 10%) bij onbetaalde facturen. Voor heel wat ondernemers blijkt Go Solid dan ook de goedkoopste oplossing te zijn voor het innen van onbetwiste B2B-facturen.

Lees hier wat Go Solid voor jou kan betekenen.