Waarom de Solid-score hoge inningspercentages garandeert

| Berthe Maes

De Solid-score brengt de financiële draagkracht van jouw klant mee in kaart. Zo kunnen we proactief het traject voor de invordering van jouw facturen bepalen.

Dit moet je weten over de Solid-score

Onbetaalde facturen? Die wil je natuurlijk zo snel mogelijk ingevorderd zien. Goed nieuws: op deze website ben je alvast héél dicht bij de oplossing. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in de inning van onbetaalde B2B-facturen, zónder dat je voor de kosten opdraait. Hoe we dat doen? Meerdere elementen dragen daartoe bij. Niet in het minst de Solid-score. Laten we even inzoomen op deze doorslaggevende factor voor het invorderingstraject.

Een gerechtsdeurwaarder checkt de solvabiliteit van jouw klanten

Go Solid betrekt meerdere partijen in het invorderingsproces. Als juridische dienstenhub zorgen we voor een optimale samenwerking tussen gerechtsdeurwaarder, rechtsbijstandsverzekeraar en advocaat, zodat je snel én kosteloos jouw geld ontvangt. Een belangrijke stap in dit proces is de solvabiliteitstoetsing van je klant. Onze partner-gerechtsdeurwaarder Modero doet daarvoor een beroep op de expertise van meer dan 50 gerechtsdeurwaarders en ruim 200 medewerkers.

De Solid-score als graadmeter

De Solid-score is de hoeksteen van Modero’s solvabiliteitstoetsing. Hij brengt de financiële draagkracht van je klant in kaart en laat de gerechtsdeurwaarder op die manier toe om proactief en op basis van het klantenprofiel een passend betalingstraject uit te stippelen. Maatwerk dus, en op die manier garanderen we samen met Modero de snelst mogelijke betaling van jouw factuur en hoge inningspercentages.

Beter inzicht in jouw portefeuille

Alvorens een nieuwe stap te zetten in een bepaald traject, wordt de Solid-score opnieuw bepaald. Zo wordt altijd de meest aangewezen actie ondernomen. De Solid-score is ook nuttig aan het begin van de ketting, wanneer jij of jouw opdrachtgever moet beslissen of je al dan niet met een partij in zee gaat. Bovendien is de Solid-score ook voor jouw interne werking een grote toegevoegde waarde. De Solid-score signaleert meteen oninvorderbare facturen, zodat je een helder inzicht krijgt in de afschrijvingskosten van jouw portefeuille. Hij omvat vier pijlers:

  • Ervaring: Het Modero-netwerk bestaat uit kantoren over het hele land en werkt samen met partners uit meer dan 150 landen; allemaal specialisten met uitgebreide ervaring met invordering en technieken die de regeling versnellen en hoge inningspercentages behalen.
  • Inzicht en interne data: Heeft jouw klant structurele financiële problemen? Dan is de kans groot dat hij al een dossier heeft bij Modero. Dankzij het nationale netwerk beschikt Modero over heel wat relevante informatie die de Solid-score verbetert.
  • Toegang tot externe data: Als gerechtsdeurwaarder heeft Modero toegang tot verschillende externe gegevensbestanden: het Rijksregister, het Centraal Bestand van Berichten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, enz.
  • Lokale meerwaarde: De gerechtsdeurwaarders van Modero zijn vaak onderweg. En dus kennen ze hun arrondissement door en door. Die kennis schept vaak een betere kijk op de zaak. De plaatsafstap in deze procedure zorgt voor een extra controle van de solvabiliteit: the proof of the pudding is in the eating.

Meer weten? Neem snel contact op!