Alles wat je moet weten over de nieuwe IOS-procedure

| Berthe Maes

De IOS-procedure is sinds juni 2016 van kracht en is van toepassing op de invordering van onbetwiste geldschulden (IOS). Ze laat ondernemingen toe om – zonder via de rechtbank te moeten passeren – onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen. Opgelet: dit geldt alleen voor onbetaalde facturen in een B2B-context: niet voor particulieren dus. Ontdek hier alle details over de iOS-procedure.

Alles wat je moet weten over de nieuwe IOS-procedure

Wanneer is de iOS-procedure van toepassing?

De procedure kan worden toegepast op onbetwiste geldschulden van professionelen, waarbij zowel de schuldeiser als de schuldenaar ingeschreven moeten zijn in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). De vordering moet gaan om een geldsom die zeker, vaststaand en opeisbaar is bij aanvang van de procedure. Er is geen beperking omtrent de hoogte van de gevorderde som.

Wat als jouw vordering toch betwist wordt?

Als een klant jouw vordering betwist (in amper 2% van de gevallen), kan je alsnog via een klassieke procedure voor de rechtbank jouw geld bekomen. De reeds gemaakte kosten worden meegenomen in de dagvaarding. Tijdens de zitting kan jouw klant zijn betwisting voorleggen, waarna de rechter zijn vonnis uitspreekt. Om jouw factuur daadwerkelijk te innen, laat je dit vonnis betekenen via de gerechtsdeurwaarder.

Zonder tussenkomst van een rechter

Bij niet-betwisting biedt het proces-verbaal ons na machtiging door een controleorgaan in de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een uitvoerbare titel via elektronische weg zonder tussenkomst van een rechter. Op die manier kunnen we bij Go Solid niet alleen een bijzonder snelle en efficiënte vordering garanderen, onze formule is ook helemaal kosteloos!

De kosten worden namelijk verhaald op de schuldenaar. En zélfs als jouw klant op het einde van de rit niet kan betalen, krijg je geen rekening gepresenteerd. Dankzij de Solid-score kunnen we de haalbaarheid van jouw vordering van meet af aan goed inschatten. Daarnaast wordt jouw risico op gerechtskosten verzekerd door D.A.S. Rechtsbijstand, marktleider in rechtsbijstandsverzekeringen. Op die manier maken wij onze kosteloos-belofte helemaal waar!

Ontdek alle voordelen!


Heb je als onderneming ook B2B-vorderingen en wil je weten welke efficiëntiewinst onze oplossing voor jouw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons vrijblijvend en we maken graag tijd voor jou.