Coronagolf aan wanbetalingen: 6 tips voor ondernemers

| Anaïs Walraven

Het Coronavirus heeft al een enorme economische impact gehad, maar de Coronagolf aan wanbetalingen zal volgens de bankensector pas op het einde van 2020 haar hoogtepunt bereiken. Dringend tijd dus om als ondernemer na te denken over hoe jij deze situatie zal aanpakken.

Coronagolf aan wanbetalingen

Normaal gezien is het vanzelfsprekend dat je wordt betaald voor de diensten die je levert. In tijden van Corona wordt dit echter veel moeilijker. Als ondernemer heb je waarschijnlijk alle begrip voor de situatie van andere ondernemers. Tegelijkertijd moeten jouw facturen wel betaald worden. Anders riskeer je zelf in financiële problemen te komen. Door deze 6 tips te volgen, kan je dit vermijden.

 

Focus op jouw klantenrelatie

Onbetaalde facturen innen hoeft niet ongemakkelijk te zijn of jouw klantenrelatie in gevaar te brengen. Hanteer een diplomatische communicatiestijl en bespreek de gewijzigde situatie met jouw klant. Erken de moeilijke en onverwachte omstandigheden, maar leg ook uit waarom jij niet zonder betaling kan. Doe dit op een positieve toon. Probeer zo weinig mogelijk irritatie en wrevel op te wekken, maar sta wel op jouw strepen. Maak op het einde van het gesprek duidelijke en realistische afspraken. Zo stel je ieders verwachtingen bij en verminder je de kans op ontevredenheid tijdens de verdere samenwerking.

 

Steunmaatregelen voor ondernemers

De Vlaamse Overheid werkt(e) steunmaatregelen uit voor ondernemers. Volg die wijzigende wetgeving nauwgezet op. Je vindt de laatste updates makkelijk online. Informeer zowel jouw medewerkers als klanten over de wijzigingen. Zo reik je hen de juiste informatie en hulpmiddelen aan, terwijl je jouw betrokkenheid toont.

Voor Vlaanderen kan je de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) of  Horeca Vlaanderen raadplegen. Voor Wallonië kan je de website van NCP Wallonie of Fédération Horeca Wallonie raadplegen. Voor Brussel kan je de website van Bruxelles Economie et Emploi of Fédération Horeca Bruxelles raadplegen.

 

Volg jouw B2B-facturen goed op

Heb je een factuur uitgestuurd? Ga dan niet op je lauweren rusten, maar volg het betalingsverloop op de voet op. Wordt de betalingstermijn niet gerespecteerd? Dan is het tijd voor een betalingsherinnering. Ook hier geldt: duidelijkheid en een gepaste tone-of-voice.  Communiceer helder en eerlijk met jouw klanten en laat moeilijke dossiers niet op hun beloop. Onderhoud ook een regelmatig klantencontact, terwijl je consequent en respectvol blijft. Jouw klant is immers een mens van vlees en bloed, die momenteel heel wat nieuwe uitdagingen trotseert.

 

Kleine beetjes maken een groot verschil

Ondernemers die onbetaalde facturen trachten in te vorderen, schakelen meestal pas een externe partner in als de hoofdsom van de factuur groot genoeg is. Dat is jammer. Ondernemers laten zo heel wat inkomsten liggen. Zeker nu is het belangrijker dan ooit dat jouw onbetaalde facturen betaald worden. Anders komt ook jouw cashflow positie misschien in gevaar.

Waarom laten ondernemers deze kleinere hoofdsommen liggen? Omdat ze hoge gerechtskosten en een lange gerechtelijke procedure vrezen. De IOS-procedure bracht hier enkele jaren geleden een einde aan, maar nog niet alle ondernemers zijn hiervan op de hoogte. Dat moet dringend veranderen! Zelfs facturen van 20 euro kunnen nu snel ingevorderd worden zonder tussenkomst van de rechtbank.  

Alle kleine beetjes maken uiteindelijk een groot verschil voor jouw bedrijf.

 

Iedere klant verdient een persoonlijk invorderingstraject

Wat is de financiële draagkracht van jouw (potentiële) klanten? Het is een vraag waarop je altijd het antwoord moet kennen vooraleer je een invorderingstraject uitstippelt. Zo kan je risico’s inschatten en een duurzaam klantenportfolio uitbouwen. Go Solid kan je hierbij helpen. Vooral we een invorderingsdossier aanvaarden, berekenen we de financiële draagkracht van jouw klant.  Op basis van dit solvabiliteitsonderzoek zal jouw dossier wel of niet aanvaard worden.

Werd jouw dossier aanvaard? Dan gaan we voor jou aan de slag en schatten we de kans hoog in dat we het volledige bedrag kunnen recupereren. Werd jouw dossier geweigerd? Dan werd de kans klein of onbestaande ingeschat dat we jouw factuur kunnen invorderen. Je kan daarbij een attest van oninbaarheid ontvangen. Op deze manier kan je het btw-gedeelte van jouw factuur nog wel recupereren. 

 

Outsourcing zonder kosten

Onbetaalde facturen correct opvolgen is tijdintensief en kan je behoorlijk wat geld kosten. Niet zo bij Go Solid.  Onze service is kosteloos, dankzij onze samenwerking met D.A.S. Rechtsbijstand. Wanneer je ons inschakelt als tussenpersoon verzeker je jezelf van een correcte opvolging, een strakke timing en motiverende bewoordingen die een klantvriendelijke houding én een efficiënte invordering garanderen. Zo koppel je een goede reputatie aan een positieve cashflow.