Hoe je de financiële risico's van jouw bedrijf tot een minimum beperkt

| Berthe Maes

Zelfs jouw goed draaiend bedrijf kan in de problemen komen als je de financiële situatie niet juist of niet tijdig beoordeelt. Een weloverwogen aanpak en nauwkeurige opvolging zijn dan ook essentieel. Hoe vermijd je in elke fase cashflowproblemen?

Hoe je de financiële risico's van jouw bedrijf tot een minimum beperkt

 

Start met een doordacht ondernemingsplan

Je stelt een ondernemingsplan op, waarbij je aangeeft welke kosten en inkomsten je verwacht voor jouw bedrijf. Heel wat organisaties zoals UNIZO, Voka en de sociale secretariaten bieden hulp in de vorm van starterstrajecten en informatiesessies, zodat je zicht krijgt op de sociale bijdragen, kosten en financiële risico’s van jouw bedrijf. Zoek ook een goede boekhouder die jouw financiële situatie opvolgt en je adviseert bij grote beslissingen.

Volg zelf nauwkeurig jouw boekhouding op

De hulp van een externe boekhouder is handig, maar je houdt de cijfers het best ook zelf goed in de gaten. Zo begrijp je sneller welke impact beslissingen, bestellingen en aanwervingen hebben op je financiële situatie. Volg je cashflowpositie op de voet, zodat onverwachte kosten geen struikelblok worden.

Kijk aandachtig rond in jouw sector

Misschien nog belangrijker dan cashflowproblemen zijn reputatieschade, wijzigende wetgeving en toenemende concurrentie. Al die factoren hebben een impact op je afzetmogelijkheden. Blijf dus luisteren naar feedback van jouw klanten en zorg dat je op de hoogte blijft van alle evoluties in de sector. Een nieuwe technologie verandert de vraag, de slimme aanpak van je concurrenten haalt je marktaandeel naar beneden en strengere regels verplichten je om jouw product aan te passen.

Anticipeer op onverwachte gebeurtenissen

Reserves zorgen voor ademruimte als het financieel fout dreigt te gaan. Jouw cashflowpositie komt in het gedrang door betalingsproblemen bij klanten of een stijgende wisselkoers. Verlies of beschadiging van je voorraden of ziekte binnen je bedrijf kunnen dan weer leiden tot ondermaatse prestaties.

Tip: voorzie een verzekering tegen grote risico’s.

Efficiënte inning van facturen

Geen gezonde cashflow zonder binnenkomende betalingen. Houd de betalingstermijn van uitgaande facturen korter dan die van de inkomende facturen. Gebeurt een betaling niet tijdig? Wacht niet met een aanmaning en kies voor een snelle en efficiënte inning. Met Go Solid krijg je na een snel onderzoek van je factuur de garantie op een kosteloze inning.

Laat jouw factuur online controleren voor een kosteloze inning.