Hoe jouw openstaande facturen effectief invorderen?

| Berthe Maes

Dankzij de administratieve procedure tot ‘invordering van onbetwiste schulden’ verloopt de inning van facturen tussen professionelen sneller en goedkoper.

Hoe jouw openstaande facturen effectief invorderen?

Openstaande facturen brengen de relatie met jouw klant in gevaar en zetten jouw cashflow-positie onder druk. Dankzij de administratieve procedure tot ‘invordering van onbetwiste schulden (‘ios’) verloopt de inning van facturen tussen professionelen een stuk vlotter. En nog beter: het is helemaal kosteloos! Openstaande facturen aan particulieren kunnen niet van deze procedure gebruik maken. Houd daarom rekening met deze elementen:

1. Duidelijke facturatie

Misschien kan je het probleem van onbetaalde facturen wel vermijden. Controleer daarom of jouw factuur duidelijk is opgesteld en alle verplichte elementen bevat. De algemene voorwaarden moeten in elke offerte en op elke factuur duidelijk vermeld staan. Anders kom je bij latere gerechtelijke invordering in de problemen.

2. Snelle opvolging

Als de betaling van een openstaande factuur uitblijft, contacteer je jouw klant en stuur je hem een vriendelijke herinneringsbrief. Deze hoeft niet aangetekend te zijn: jouw klant is niet per se van slechte wil en vergat mogelijk gewoon om de betaling tijdig in orde te brengen. Wanneer hij de factuur twee weken na dat eerste rappel echter nog steeds niet vereffende, stuur je een tweede aanmaning die harder van toon is en kies je – om de ernst van de situatie te benadrukken – wél voor een aangetekende zending.

3. Ingebrekestelling

Nog steeds geen reactie? Dan ga je over tot een ingebrekestelling door middel van een aangetekende brief. Jouw verzoek tot betaling moet duidelijk zijn en de bewoordingen mogen jouw klanten niet misleiden. Een juiste, tijdige ingebrekestelling is een essentieel onderdeel van de minnelijke invordering en uiteindelijk ook van de gerechtelijke procedure.

4. Openstaande facturen? Ga voor kosteloze inning

Ben je niet thuis in ingebrekestellingen en afbetalingsplannen? Dan helpt Go Solid je graag verder. Met een innovatieve invorderingsaanpak op basis van de solvabiliteit van jouw klant biedt Go Solid oplossingen op maat, zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen. Zo werkt het:

  • Vul jouw gegevens in op het Go Solid-platform
  • Laad jouw factuur op
  • Wij aanvaarden jouw dossier
  • Wij zorgen voor de betaling (gemiddeld binnen een maand)

 

Niet onbelangrijk: de Go Solid-aanpak is helemaal kosteloos!