Hoe uw openstaande facturen effectief invorderen?

| Berthe Maes

Dankzij de administratieve procedure tot ‘invordering van onbetwiste schulden’ verloopt de inning van facturen tussen professionelen sneller en goedkoper.

Hoe uw openstaande facturen effectief invorderen?

Openstaande facturen brengen de relatie met uw klant in gevaar en zetten uw cashflow-positie onder druk. Dankzij de administratieve procedure tot ‘invordering van onbetwiste schulden (‘ios’) verloopt de inning van facturen tussen professionelen een stuk vlotter. En nog beter: het is helemaal kosteloos! Openstaande facturen aan particulieren kunnen niet van deze procedure gebruik maken. Houd daarom rekening met deze elementen:

1. Duidelijke facturatie

Misschien kunt u het probleem van onbetaalde facturen wel vermijden. Controleer daarom of uw factuur duidelijk is opgesteld en alle verplichte elementen bevat. De algemene voorwaarden moeten in elke offerte en op elke factuur duidelijk vermeld staan. Anders komt u bij latere gerechtelijke invordering in de problemen.

2. Snelle opvolging

Als de betaling van een openstaande factuur uitblijft, contacteert u uw klant en stuurt u hem een vriendelijke herinneringsbrief. Deze hoeft niet aangetekend te zijn: uw klant is niet per se van slechte wil en vergat mogelijk gewoon om de betaling tijdig in orde te brengen. Wanneer hij de factuur twee weken na dat eerste rappel echter nog steeds niet vereffende, stuurt u een tweede aanmaning die harder van toon is en kiest u – om de ernst van de situatie te benadrukken – wél voor een aangetekende zending.

3. Ingebrekestelling

Nog steeds geen reactie? Dan gaat u over tot een ingebrekestelling door middel van een aangetekende brief. Uw verzoek tot betaling moet duidelijk zijn en de bewoordingen mogen uw klanten niet misleiden. Een juiste, tijdige ingebrekestelling is een essentieel onderdeel van de minnelijke invordering en uiteindelijk ook van de gerechtelijke procedure.

4. Openstaande facturen? Ga voor kosteloze inning

Bent u niet thuis in ingebrekestellingen en afbetalingsplannen? Dan helpt Go Solid u graag verder. Met een innovatieve invorderingsaanpak op basis van de solvabiliteit van uw klant biedt Go Solid oplossingen op maat, zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen. Zo werkt het:

  • Vul uw gegevens in op het Go Solid-platform
  • Laad uw factuur op
  • Wij aanvaarden uw dossier
  • Wij zorgen voor de betaling (gemiddeld binnen een maand)

 

Niet onbelangrijk: de Go Solid-aanpak is helemaal kosteloos!