Wat als je klant met schulden kampt?

| Anaïs Walraven

Wat als het minder goed gaat met je klant en hij zijn rekening niet op tijd kan betalen? Of wat als je eigen bedrijf met schulden kampt? Twee vragen, die twee zijden van dezelfde ‘medaille’ belichten. Iedereen kan wanbetaler worden. Hoe kan je dat zoveel mogelijk vermijden?

Bescherm je onderneming, vermijd openstaande facturen

Zowel bedrijven als particulieren konden tijdens de eerste coronagolf gebruikmaken van betalingspauzes en andere maatregelen om de economie recht te houden. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: het aantal bedrijven dat dreigde te kapseizen werd van vier naar twee op de tien teruggebracht. Maar die maatregelen zijn niet eeuwigdurend. Het blijft voorlopig dus gissen naar de omvang van onbetaalde facturen en potentiële verliezen en het aantal zogenaamde zombie-ondernemingen. Zeker is dat het spannende tijden worden. Experten vrezen bovendien dat de nieuwe beperkende maatregelen steeds meer wankele bedrijven fataal worden.

Het onvermijdelijke gevolg is duidelijk: onbetaalde facturen worden de orde van de dag en zijn wellicht ook voor jou geen ver-van-mijn-bed-show. Maar hoe verklein je het risico om in een negatieve vicieuze cirkel terecht te komen? Hoe vermijd je het slachtoffer te worden van betalingsmoeilijkheden bij je klant? Of omgekeerd, hoe zorg je ervoor dat je schuldeisers je de nodige ademruimte geven tot je weer op verhaal komt?

 

De aanhouder wint

Les 1 als je te maken hebt met onbetaalde facturen: blijf contact opnemen, blijf aandringen. Kortom, speel kort op de bal. De praktijk wijst uit dat schuldeisers die voet bij stuk houden vaak het eerst betaald worden. Levert jouw volharding resultaat op? Mooi: klaar is Kees. Blijft betaling uit, neem dan tijdig contact op met Go Solid om de niet-betwiste factuur te innen. Go Solid helpt je om je onbetwiste B2B-facturen op een snelle en kosteloze manier in te vorderen. Wij zorgen voor een professionele en transparante opvolging van A tot Z.

 

Betalingsplan

Er zijn ook andere opties om tijdelijke betalingsproblemen aan te pakken. Zo kan jouw klant uitstel van betaling vragen. Wettelijk ben je niet verplicht dat verzoek in te willigen, maar als je zelf de financiële speelruimte hebt en rekening houdt met de situatie van je klant, plukken alle partijen daar op termijn misschien de vruchten van. Liever een afbetalingsplan dan een klant die samen met een schuldenberg van de radar verdwijnt. Als onbetaalde facturen of het verlies van een klant (door faillissement, bijvoorbeeld) het alternatief zijn, loont het de moeite de kaarten op tafel te leggen.

Uiteraard is en blijft een volledig betaalde factuur het einddoel. Dat doel bereik je ook als de factuur in schijven wordt terugbetaald. Maak daarover strikte afspraken en zet die op papier om discussies te vermijden. Het staat je vrij om daarvoor interesten voor laattijdige betalingen door te rekenen zoals die vermeld zijn in je algemene voorwaarden.

 

Blijf natuurlijk ook goed opvolgen of je klant zich netjes aan het afbetalingsplan houdt. Neem meteen contact op met je klant als dat niet het geval is en aarzel niet de volgende logische stap te zetten. Bij wanbetaling staat namelijk de financiële gezondheid van jouw zaak op het spel. Doe een beroep op Go Solid om onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen sneller en goedkoper te innen.