Laat jouw onbetaalde facturen niet verjaren

| Annelien Maurissen

Vaak krijgen we de vraag of een onbetaalde factuur nog ingevorderd kan worden. Onbetaalde facturen blijven namelijk niet eeuwig invorderbaar. De verjaringstermijn van facturen zorgt ervoor dat je niet ongelimiteerd bij je klanten kan aankloppen om je geld te ontvangen. Maar hoe zit het verjaringsprincipe precies in elkaar?

Help, kan mijn factuur verjaren?

Verjaring is een juridisch principe dat van toepassing kan zijn op contractuele relaties, straffen, misdrijven, aansprakelijkheid, vorderingen, enz. Het zorgt ervoor dat men voor een door de wet bepaalde termijn van de verbintenis wordt ‘bevrijd’ of iets verkrijgt. In dit artikel gaan we dieper in op verjaring van onbetaalde facturen.

 

Verjaringstermijnen

De verjaringstermijn onderstreept nogmaals het belang van het opvolgen van onbetaalde facturen. Indien je dit niet doet, zou het wel eens kunnen zijn dat je factuur verjaart en dat ze niet meer invorderbaar is. Wanneer een factuur verjaart, verlies je als schuldeiser de mogelijkheid om je factuur gerechtelijk in te vorderen.

In een professionele relatie verjaren vorderingen na tien jaar. Voor periodieke schulden, die opeisbaar zijn volgens een overeenkomst, is deze termijn slechts vijf jaar. Facturen aan consumenten zijn na één jaar niet meer invorderbaar. Hierop bestaan echter heel wat uitzonderingen.

 

Verjaring inroepen

Eens de verjaringstermijn verstreken is, moet deze factuur juridisch gezien niet meer betaald worden. Deze verjaring wordt niet automatisch toegepast. De debiteur moet dit zelf inroepen. Zolang dit niet gebeurt, kan je als schuldeiser blijven aandringen op betaling van jouw openstaande factuur.

Wanneer het geschil voor de rechtbank wordt gebracht, kan de rechter deze ambtshalve niet meteen inroepen na het aftoetsen van de voorwaarden, m.a.w. het al dan niet verstrijken van de wettelijk bepaalde termijn. De debiteur moet de verjaring inroepen als verweermiddel. Je kan als schuldeiser de betaling niet meer invorderen, aangezien de wettelijke termijn verstreken is. In dit geval spreken we over een ‘bevrijdende verjaring’. De debiteur is immers ‘bevrijd’ van de verbintenis tot betaling.

 

Verjaring voorkomen

Een verjaring kan worden geschorst, m.a.w. er wordt tijdelijk op de pauzeknop gedrukt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er een gerechtelijke bemiddelingsprocedure loopt. Van zodra er een oplossing wordt gevonden voor het geschil loopt de verjaringstermijn verder voor de resterende periode.

Daarnaast kan de verjaringstermijn ook gestuit worden. Dit wil zeggen dat de verjaringstermijn opnieuw vanaf nul begint te lopen. Dit gebeurt wanneer jouw klant een schuldbekentenis heeft ondertekend, een gerechtsdeurwaarder een stuk heeft betekend of je klant werd gedagvaard voor de rechter. De verjaringstermijn begint dan opnieuw vanaf nul te lopen. Wanneer je jouw onbetaalde factuur bijvoorbeeld hebt doorgestuurd via onze webapplicatie en de gerechtsdeurwaarder heeft de aanmaning tot betalen betekend, dan is de verjaringstermijn gestuit.

 

Eerste hulp bij onbetaalde facturen

De gouden tip is hier echter om het zeker niet zo ver te laten komen. Volg onbetaalde facturen tijdig op en stuur ze door via onze webapplicatie wanneer ze onbetaald blijven. Wij staan klaar met de nodige hulp om uw facturen zo snel mogelijk betaald te krijgen.