Onbetaalde facturen: een stappenplan voor een snelle invordering

| Berthe Maes

Elke onbetaalde factuur is er één te veel. Wanbetalingen brengen jouw bedrijf veel schade toe en de langetermijngevolgen zijn vaak niet te overzien. Daarom kan je maar beter opteren voor een preventieve aanpak die de kans op betalingsonregelmatigheden tot een minimum beperkt. Een duidelijk stappenplan is daarbij onmisbaar. Ontdek onze concrete aanbevelingen.

Onbetaalde facturen: wat nu?

Neem voorsprong

Proactiviteit is onmisbaar als het gaat over facturatie. Heb je een factuur uitgestuurd? Ga dan niet op je lauweren rusten, maar volg het betalingsverloop op de voet op. Kies bovendien voor duidelijke communicatie. Ook heldere factuurvoorwaarden zijn een must, net als een vriendelijke tone-of-voice. Wordt de betalingstermijn niet gerespecteerd? Dan is het tijd voor een betalingsherinnering. Ook hier geldt: duidelijkheid en een gepaste tone-of-voice boven alles.

Geen oplossing in zicht? Schakel hulp in

Brengen een ingebrekestelling en betalingsherinneringen geen soelaas? Dan is het zeker nog geen verloren zaak. Zo kan je een gerechtsdeurwaarderskantoor inschakelen of – in een B2B-context – aankloppen bij Go Solid. Zij kunnen voor jou bemiddelen en desnoods een juridische procedure opstarten.

B2B-sector: vordering zonder zorgen

In het geval van onbetaalde B2B-vorderingen kan je snel en kosteloos via Go Solid de eenvoudige IOS-procedure toepassen. Go Solid verzorgt namelijk de betalingsopvolging van a tot z, volledig kosteloos dankzij het uniek partnership. Daarbij volgen we vijf stappen:

  1. Je bezorgt ons jouw factuur via de website of de app. Binnen de 4 uur wordt jouw dossier aanvaard en opgestart.
  2. Binnen de 4 dagen na aanvaarding betekenen we een aanmaning tot betalen. Na betekening kan jouw klant binnen de maand ofwel de schuld betalen, ofwel een afbetalingsplan vragen, ofwel de vordering gemotiveerd betwisten.
  3. Wordt de schuld gemotiveerd betwist, dan eindigt de administratieve procedure en zijn we aangewezen op de klassieke gerechtelijke weg.
  4. Blijft betaling of gemotiveerde betwisting uit, worden er geen betalingsfaciliteiten gevraagd of worden die niet nageleefd, dan stellen we ten vroegste 8 dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaal van niet-betwisting op.
  5. Dit proces-verbaal biedt ons een uitvoerbare titel via elektronische weg, zónder tussenkomst van een rechter.

Zo kan iedere ondernemer met onbetaalde B2B-facturen snel en kosteloos zijn facturen invorderen. De gemiddelde invorderingsperiode duurt 1 maand vanaf opstart van het dossier.

Als je meer dan 10 facturen wil overmaken, voorzien we een aangepaste oplossing zodat je geen tijd verliest. Neem snel contact op om alle mogelijkheden te ontdekken!