Startende ondernemer? Zorg voor een gezonde cashflow

| Berthe Maes

Een nieuw bedrijf wordt met heel wat uitdagingen en uitgaven geconfronteerd. Voldoende inkomsten zijn essentieel om de balans in evenwicht te houden. Hoe zorg je vanaf het begin voor een gezonde cashflow?

cashflow door onbetwiste facturen

Een nieuw bedrijf wordt met heel wat uitdagingen en uitgaven geconfronteerd. Voldoende inkomsten zijn essentieel om de balans in evenwicht te houden. Hoe zorg je vanaf het begin voor een gezonde cashflow?

Goede start, gezond ondernemingsplan

Bij de oprichting van je bedrijf zorg je voor een grondig ondernemingsplan: een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in de eerste drie à vijf jaar. Je stelt het meestal op met de hulp van een boekhouder en krijgt advies tijdens starterstrajecten.

Tip: bedenk dat jouw aansprakelijkheid bij latere problemen of een faillissement beoordeeld wordt op basis van dit ondernemingsplan. Besteed er dus voldoende tijd aan.

Bedrijfskapitaal: een gezonde buffer

Als ondernemer investeer je meestal heel wat eigen middelen in jouw bedrijf. Een groot deel van dat startkapitaal gaat naar opstartformaliteiten, een ander naar de eerste activiteiten. Zorg er dus voor dat je zo snel mogelijk inkomsten begint te genereren, zodat je naar een gezonde cashflow evolueert.

Bankfinanciering op korte en lange termijn

Heel wat uitgaven kun je niet alleen financieren. De bank is dan een logische partner. Met een investeringskrediet doe je grote noodzakelijke uitgaven; een hypothecair krediet dient om een bedrijfsruimte te kopen, te bouwen of te verbouwen.

De bank biedt ook oplossingen op korte termijn: met een kaskrediet vang je een liquiditeitstekort op en met vaste voorschotten of ‘straight loans’ financier je tijdelijk een grotere exploitatie.

Balans tussen inkomsten en uitgaven

Zodra jouw bedrijf draait, is het belangrijk dat je voldoende stabiele inkomsten hebt. Dat is het domein van debiteurenbeheer. Zorg voor een snelle facturatie na elke prestatie en volg de betaling door je debiteuren strikt op. Bij gebrek aan betaling is een snelle inning essentieel om te voorkomen dat je cashflow achteruitgaat.

Kosteloze B2B-inning van onbetwiste facturen

Heel wat facturen worden niet betaald, maar ook niet betwist door de klant. Met de nieuwe ios-procedure verloopt de inning bij bedrijven veel sneller: je krijgt al na vier uur duidelijkheid over de aanvaarding van je onbetaalde factuur en de effectieve inning gebeurt doorgaans na een maand. Zo blijft je financieel evenwicht verzekerd.

Onbetaalde facturen? Neem vandaag nog contact op om jouw cashflow-positie een boost te geven