Einde bescherming tegen faillissementen sinds 1 februari 2021

| Annelien Maurissen

De wettelijke moratoria m.b.t. de tenuitvoerlegging en faillissementen, die werden opgelegd sinds 24 december 2020 liepen af op 31 januari 2021. De regering nam deze beslissing omdat de huidige maatregelen ook zogenaamde zombiebedrijven in leven hield. Toch probeert Go Solid samen met de gerechtsdeurwaarders zoveel mogelijk minnelijke oplossingen te vinden voor sectoren die nog steeds gedwongen gesloten zijn.

Einde faillissementenstop sinds 1 februari 2021

Zolang het moratorium van kracht was werd er een kunstmatige ‘overlevingsbubbel’ gecreëerd. Ondernemingen in moeilijkheden werden tijdelijk ‘on hold’ gezet, maar op lange termijn zou dat voor een tsunami aan faillissementen kunnen zorgen. Dit kan ook de financiële stabiliteit van schuldeisers in gevaar brengen, stelt het VBO.

De beschermingsmaatregelen bevatten namelijk niet enkel het stopzetten van enige uitvoeringsprocedure, maar ging ook gepaard met maatregelen zoals het eenzijdig kunnen stopzetten van overeenkomsten wanneer een bedrijf zijn schulden niet meer kon betalen. Hierdoor kwam de financiële stabiliteit van schuldeisers zelf in het gedrang, wat een domino-effect kon veroorzaken.  

De regering neemt wel nieuwe maatregelen om gezonde bedrijven te beschermen tegen een eventueel faillissement, de ‘herlanceringsprocedure’. Dit geeft bedrijven bijkomende bescherming bij een gerechtelijke procedure.

Bedrijven die een tijdelijke bescherming wensen moeten aan de hand van een aantal formele documenten kunnen aantonen aan de rechtbank dat ze te redden zijn van een eventueel faillissement. De voorwaarden voor de procedure voor gerechtelijke beschermingen zijn erg streng wegens mogelijke misbruiken. Ze zullen echter tijdelijk, gezien de noodsituatie, worden versoepeld.

Daarnaast zal er ook een nieuwe procedure van ‘voorbereidend akkoord’ buiten de rechtbank komen. Hierbij kunnen bedrijven een akkoord zoeken met een meerderheid van hun schuldeisers vóór publicatie van hun gerechtelijke toezicht in het Staatsblad.

Deze nieuwe wetgeving moet echter nog goedgekeurd worden en zal waarschijnlijk pas eind maart van kracht gaan.

Zowel wij als de gerechtsdeurwaarders zijn ons ervan bewust dat er nog steeds sectoren zijn die het moeilijk hebben, maar geleverde goederen en diensten moeten wel betaald worden. Op basis hiervan werden er vanuit de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders enkele richtlijnen geformuleerd. Zo proberen we ten aanzien van de horeca, evenementensector, contactberoepen enz. zoveel mogelijk minnelijke oplossingen te vinden die alle betrokken partijen ten goede komen.

Het is immers ook noodzakelijk om je eigen cashflow te blijven bewaken.

 

Vragen over deze maatregelen of meer informatie nodig over een lopend dossier? Wij blijven bereikbaar via chat of e-mail B2B@go-solid.be of telefonisch via 0800 237 39.