Alarmsignalen voor een slechte betaler

| Annelien Maurissen

Elk bedrijf kampt met slechte betalers. Amper zestig procent van de facturen worden op tijd betaald. Ongeveer tien procent wordt pas 90 dagen na de vervaldag betaald, of zelfs helemaal niet. Maar hoe ga je best om met klanten die niet tijdig betalen? En wanneer spreek je van een regelrechte wanbetaler?

Alarmsignalen voor een slechte betaler

Onbetaalde facturen hebben een grote impact op je cashflow en bedrijfsactiviteit. Ondanks diverse pogingen is het soms weinig waarschijnlijk dat je factuur zal worden betaald. Herken daarom tijdig signalen die wijzen op een potentieel betalingsprobleem.

 

Geen betaling is niet per se reden tot paniek

In de categorie slechte betalers brengen we betalers onder die omwille van laksheid of slordigheden steevast wachten tot de laatste betaaldag of zelfs tot de eerste herinneringen. Maar wanneer spreek je van een wanbetaler? Meteen na het vervallen van de factuur? Na de eerste herinnering of pas na de tweede? En wat met facturen die expres niet worden betaald? Heel vaak is dit een persoonlijk en subjectief aanvoelen, waardoor beide termen weleens door elkaar worden gebruikt. Maar bij een betaling die slechts enkele dagen te laat is, is het soms wat extreem om al te spreken van een wanbetaling.

Let daarom op volgende signalen die erop kunnen wijzen dat niet alles in orde is:

  • Op de website van je klant vind je moeilijk zijn contactgegevens
  • Je klant neemt steeds minder producten af
  • Je klant betaalt plots niet meer zo stipt of zelfs niet
  • Je klant begint moeilijk te doen en te klagen
  • Je klant vraagt een tegemoetkoming of probeert korting te bedingen
  • Je klant is plots moeilijk bereikbaar
  • Er is veel personeelsverloop
  • Er verschijnen slechte recensies over je klant

Deze signalen zijn niet per se redenen tot paniek, maar pols toch even bij je klant hoe de zaken ervoor staan. Blijf diplomatisch, begripvol en respectvol. Je wil een goede commerciële relatie niet zomaar op de helling zetten. Het kan gaan om louter organisatorische veranderingen, maar soms is er meer aan de hand.

 

Lage solvabiliteit en oninbare facturen

Soms heeft je klant (tijdelijk) onvoldoende financiële middelen om te betalen. Vraagt je klant om hulp via betalingsuitstel of een afbetalingsplan, weet dan dat je niet verplicht ben om dat toe te staan. Toch is het de moeite om dit te overwegen, want het kan gaan om een tijdelijk probleem. Ga in gesprek en maak duidelijke afspraken. Zet alles daarna correct op papier, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Zodra je jouw onbetwiste B2B-facturen doorstuurt naar Go Solid, controleren wij steevast de solvabiliteit van je klant. Zo kunnen we meteen inschatten hoe groot de kans op betaling is. Indien uit onze controle blijkt dat je klant voldoende middelen heeft om te betalen, innen we je onbetaalde factuur via de IOS-procedure. Bevindt je klant zicht in een zeer slechte financiële situatie? Dan zullen wij afraden om een procedure op te starten. Een gerechtelijke procedure zal alleen maar meer kosten genereren die jouw klant niet zal kunnen betalen.

 

Een onbetaalde factuur die blijft openstaan is niet meteen reden tot paniek, maar een gewaarschuwd man is er twee waard. Blijft betaling toch uit, staan wij voor je klaar om je onbetaalde factuur op een kostenefficiënte en klantvriendelijke manier te innen. Stuur je onbetwiste B2B-facturen door via onze webapplicatie en binnen de vier werkuren verneem je van ons of we je facturen kunnen invorderen.