B2B-facturen: hoe doordachte vermeldingen het verschil maken

| Berthe Maes

Alles wat je aflevert, moet betaald worden. Zorg daarom voor duidelijke facturen en waterdichte algemene voorwaarden. Bij conflicten val je daar namelijk op terug. Verkoop je aan een consument, dan schrijf je een B2C-factuur uit. Facturen aan bedrijven zijn dan weer B2B.

B2B-klanten

Het verschil tussen B2B en B2C

Bij B2B-facturen heb je meer vrijheid dan bij B2C-facturen, omdat de wettelijke bescherming van de consument wegvalt:

- Jouw algemene voorwaarden gelden voor de consument enkel als hij ze expliciet heeft aanvaard. Bij bedrijven volstaat een vermoeden van aanvaarding: als ze niet akkoord gaan, moeten ze jouw factuur meteen protesteren.

- Bepaalde clausules gelden alleen voor bedrijven, niet voor consumenten.

Formele vermeldingen voor een geldige factuur

Zorg voor een geldige factuur die naam, adres en btw-nummer van zowel je bedrijf als je klant bevat. Ook de beide rechtsgebieden (RPR) horen bij een B2B-factuur. Voeg duidelijk de term ‘Factuur’ toe, met het factuurnummer, de datum en de leveringsdatum.

Juiste omschrijving van jouw dienst of product

Daarmee is de kous niet af. Omschrijf duidelijk jouw product of dienst, het tarief, de individuele prijs exclusief btw, het subtotaal en uiteindelijk het totaalbedrag, inclusief btw.

Let op: boetes voor foute facturen lopen op tot 200% van de verschuldigde btw.

Waterdichte algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden voorkomen conflicten en lossen problemen sneller in jouw voordeel op. De kleine lettertjes kunnen later met andere woorden een grote impact hebben. Bepaal dus zeker een interest bij laattijdigheid en een – forfaitair – schadebeding.

Bij B2B-leveringen mag je vooraf aanduiden in welke stad de rechtbank een eventueel geschil zal behandelen. Je kunt eigendomsvoorbehoud bedingen, zodat je een niet-geleverd product voor een intussen failliete klant mag bijhouden. En een nettingclausule maakt verregaande schuldvergelijking mogelijk bij meerdere transacties.

Tip: vermeld je algemene voorwaarden niet alleen op elke factuur, maar ook op je bestelbonnen en offertes.

Snellere inning van B2B-facturen

Een laatste essentieel verschil tussen B2B- en B2C-facturen is de snellere B2B-invordering via een administratieve procedure. Zonder de tussenkomst van een rechter dwingt een gerechtsdeurwaarder op korte termijn de betaling van je factuur af bij jouw B2B-klant.

Wil je B2B-facturen snel laten innen? Neem vandaag nog contact met ons op.