Help, mijn leverancier gaat failliet

| Annelien Maurissen

Wat als één van je leveranciers het faillissement aanvraagt? Je hebt een bestelling geplaatst en misschien zelfs al een voorschot betaald. Gaat de levering nog door? Kan je al op zoek gaan naar een nieuwe leverancier? Een aantal vragen die je jezelf liever niet stelt, maar toch niet onoverkomelijk zijn. Ontdek welke stappen je zelf kan ondernemen als je leverancier failliet gaat.

Faillissement_designed by Freepik

Nog steeds is het koffiedik kijken welke impact de coronacrisis zal hebben op onze economie. Het is nog niet te becijferen hoeveel bedrijven uiteindelijk hun deuren zullen moeten sluiten. Door de beschermingsmaatregelen van de overheid blijven heel wat bedrijven boven water en is het slechts een kwestie van tijd tot ze toch kopje onder zullen gaan. Een onderzoek van Statbel wijst uit dat van alle sectoren de autosector, horeca en bouwnijverheid het meest aantal faillissementen kende. Samen zorgen de drie sectoren voor 63% van alle faillissementen in 2020.

 

Nakend faillissement voor mijn leverancier? Volg je buikgevoel

Als afnemer van goederen en diensten dreig je in een gevarenzone te komen wanneer je bestelling niet geleverd zal worden. Vaak word je hier zelfs niet van op de hoogte gebracht. Heb je het gevoel dat je leverancier smoesjes gebruikt voor een uitgestelde levering? Is hij minder vlot bereikbaar of zelfs helemaal niet? Worden er geruchten verspreid over een nakend faillissement? Volg je buikgevoel als je denkt dat het financieel minder goed gaat met één van je leveranciers. Consulteer de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of raadpleeg het Belgisch Staatblad en kom te weten of jouw leverancier het faillissement heeft aangevraagd.

Bij een faillissement zal de rechter een curator aanstellen om het vermogen van het bedrijf te verkopen en de opbrengst hiervan te verdelen onder de schuldeisers. Reken er echter niet op dat de curator jou op de hoogte zal brengen. Vaak is de administratie van je leverancier zo chaotisch dat er geen duidelijke klantenlijst is.

 

Curator heeft de touwtjes in handen

Je leverancier zit in minder goede financiële papieren. Wat betekent dit voor jou? Een nakend faillissement is namelijk niet automatisch het einde van je contract, tenzij er in jouw overeenkomst staat dat het contract bij faling automatisch wordt beëindigd. We raden je dus aan om niet meteen een nieuwe bestelling te plaatsen, want je zou weleens een dubbele levering kunnen ontvangen.

  1. Contacteer de aangestelde curator om meer duidelijkheid te krijgen over je bestelling. Je kan zijn contactgegevens vinden via Regsol, het Centraal Register Solvabiliteit. Contacteer hem en vraag schriftelijke bevestiging als hij aangeeft dat de bestelling niet zal worden uitgevoerd.
  2. Stuur hem een aanmaning per aangetekend schrijven als je geen reactie krijgt.
  3. Heb je vijftien dagen na dit schrijven nog steeds geen antwoord? Dan is het contract stopgezet en kan je een schadevergoeding aanvragen door aangifte van schuldvordering te doen via Regsol.

Ook wanneer je reeds een voorschot betaalde, kan je hiervan aangifte doen via Regsol. Je staat als schuldeiser zonder voorrecht echter wel achteraan in de spreekwoordelijke rij. De fiscus, RSZ en banken met een hypotheeklening hebben dit wel en hebben dus voorrang om hun schuldvordering betaalt te krijgen. Het maakt dus niet uit of je als eerste aangifte doet of niet. De kans dat je dit bedrag terugkrijgt is zeer klein.

Het is wel heel nuttig om aangifte van schuldvordering te doen. De vordering maakt het namelijk mogelijk dat je het bedrag als bedrijfsverlies kan afschrijven en het reeds betaalde btw-bedrag kan recupereren.