Het prijskaartje van onbetaalde facturen invorderen

| Annelien Maurissen

Geen tijd of zin om zelf achter je onbetaalde facturen aan te gaan? Kies voor outsourcing. Je hebt verschillende mogelijkheden om externe hulp in te schakelen. Elke mogelijke partner mag bepaalde stappen wel of juist niet doen. En aan iedere tussenkomst hangt vaak ook een prijskaartje. Je vooraf goed informeren is de gouden regel. Hou alvast onderstaande in het achterhoofd wanneer je jouw keuze maakt.

Kies een goede invorderingspartner voor je onbetaalde facturen_design by katemangostar

Onduidelijkheid bij minnelijke pogingen

Een incassobureau int in jouw plaats openstaande vorderingen. Zij kunnen hier enkel minnelijke pogingen doen om het bedrag te ontvangen. Dus zonder tussenkomst van een rechter, maar bijvoorbeeld via brief, telefoon of e-mail. Wanneer je klant betaalt houdt een incassobureau doorgaans een percentage in van het openstaande factuurbedrag of rekenen zij bepaalde kosten aan. Soms zullen zij een voorschot of provisie vragen, zonder dat je weet of de invordering succesvol zal zijn.

Daarnaast kan je je facturen en dus ook je debiteurenrisico verkopen. Nog voor ze zelf een poging hebben gedaan om je factuur te innen bij je klant, ontvang jij bij een factoringmaatschappij al een gedeelte van het factuurbedrag. Dit is een vooraf afgesproken percentage. Je ontvangt dus niet het volledige factuurbedrag, ook niet wanneer de factoringmaatschappij het geld van je klant ontvangt.

Een kredietverzekeraar verzekert het risico van onbetaalde facturen tegen betaling van een premie. Het verzekerde bedrag en je verzekeringspremie worden doorgaans berekend op basis van je jaaromzet. Eerst probeert de kredietverzekeraar zelf de onbetaalde facturen te innen. Lukt dat niet, dan vergoedt men je op basis van het verzekeringscontract.

Hoge gerechtskosten bij gerechtelijke invordering

Ook een gerechtsdeurwaarder en advocaat kunnen zonder tussenkomst van de rechter pogingen doen om je klant je onbetaalde factuur te laten betalen. Zij kunnen wél een gerechtelijke procedure opstarten indien er geen minnelijke oplossing wordt gevonden. Een brief van een advocaat of gerechtsdeurwaarder heeft soms wel een dwingender effect.

Een advocaat kan een dagvaarding opstellen en je belangen verdedigen in de rechtbank als het uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure komt. Een advocaat vraagt kosten en erelonen voor zijn tussenkomst. Dat kan een uurtarief zijn of een vast bedrag per brief bijvoorbeeld. Vraag het op voorhand na.

De gerechtsdeurwaarder bezorgt een dagvaarding aan je klant. Op basis van een eventueel vonnis kan hij de betaling afdwingen en desnoods beslag leggen. De tarieven van een gerechtsdeurwaarder zijn wettelijk vastgelegd eens de gerechtelijke procedure gestart is.

Gerechtskosten kunnen behoorlijk oplopen. Een goede rechtsbijstandsverzekering kan dat wel opvangen. Maar daarvoor betaal je natuurlijk wel een (maandelijkse) premie.

Kosteloze oplossing via Go Solid

Go Solid vordert onbetaalde en onbetwiste facturen tussen ondernemingen in via de IOS-procedure. Deze administratieve procedure is snel, efficiënt en goedkoop waardoor je een lange en dure gerechtelijke procedure vermijdt. Via Go Solid is deze procedure kosteloos voor jou. Nadat we je dossier hebben aanvaard, ben je automatisch verzekerd tegen eventuele gerechtskosten. Bij de invordering houden we rekening met je klantenrelatie en reputatie. Jij verdient een eerlijke betaling voor geleverde diensten of goederen, maar je klant blijft ook klant.

Je betaalt daarnaast geen voorschot, waarborg of provisie. Bij elke nieuwe aanvraag onderzoekt Go Solid de financiële draagkracht van je klant. Zo schatten we in of we het totaalbedrag van je factuur kunnen invorderen. Go Solid vraagt maximum 10 procent bovenop het onbetaalde factuurbedrag als werkingskost aan je klant. Als je klant aan het einde van de rit niet kan betalen, krijg jij geen rekening gepresenteerd. Bij Go Solid ben je automatisch verzekerd voor eventuele gerechtskosten via D.A.S. Rechtsbijstand.

Bezorg ons je onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen in drie eenvoudige stappen en wij gaan voor je aan de slag.