5 jaar IOS-procedure: ja, de procedure werkt

| Annelien Maurissen

Sinds 2 juli 2016 is de IOS-procedure van kracht, een administratieve procedure voor de Invordering van Onbetwiste Schulden. We beloofden van dag 1 dat deze procedure efficiënter, sneller en goedkoper zou zijn dan haar klassieke tegenpool, die onbetaalde facturen int door middel van een klassieke dagvaarding via de rechtbank. Ondertussen viert deze nieuwe administratieve procedure haar 5e verjaardag. Doet de procedure wat ze beloofde? We zetten de cijfers even voor je op een rijtje.

5 jaar IOS-procedure_designed by pch.vector

In het verleden scandeerden we al vaker dat de IOS-procedure werkt en waarom je hier zeker voor moet kiezen als ondernemer. Graag tonen we u aan de hand van enkele cijfers dat de IOS-procedure inderdaad efficiënter, sneller en goedkoper is.

Factuur in amper 1 procent betwist

Dat de IOS-procedure enorm efficiënt is, zien we in het aantal betwistingen. In slechts 1 procent van de dossiers wordt de onbetaalde factuur nog betwist. Dit betekent dus dat je bij 99 procent van al jouw onbetaalde B2B-facturen kan rekenen op de hulp van Go Solid om je betaling alsnog te ontvangen.

Indien er een betwisting wordt ingediend, stopt de administratieve procedure. Via dagvaarding kan er wel nog gevraagd worden aan de rechtbank om te oordelen over de betwisting. De rechtbank treedt echter hard op bij vertragende, inhoudsloze betwistingen. De ondernemingsrechtbank van Gent legde vorig jaar nog een geldboete op aan een debiteur wegens misbruik van dit recht tot betwisting in de IOS-procedure. De rechter oordeelde dat de rechtbank nodeloos werd belast aangezien er geen sprake was van een concreet geschil. Hierdoor werden overbodige overheidsmiddelen verspild. De rechtbank legde dan ook een geldboete op van 250 euro. Naast de veroordeling tot betaling de factuur moest de debiteur ook alle gerechtskosten van ongeveer 1.000 euro betalen.

In 81 procent betaling binnen 9 weken

Je ontvangt ook enorm snel je betaling. De volledige procedure wordt in maar 58 procent van alle dossiers volledig doorlopen. 81 procent van alle dossiers wordt geregeld binnen de 9 weken.

De procedure zelf verloopt veel sneller dan de klassieke procedure via dagvaarding. 1 maand en 8 dagen nadat de betrokken gerechtsdeurwaarder de aanmaning tot betalen heeft betekend aan je klant, maakt hij een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces-verbaal vermeldt de geactualiseerde afrekening van de schuld. Het wordt vervolgens, op verzoek van de gerechtsdeurwaarder, op digitale wijze uitvoerbaar verklaard door een magistraat. Dit proces-verbaal geldt als uitvoerbare titel, waarmee de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot gerechtelijke invordering.

In een klassieke procedure moet de gerechtsdeurwaarder vaak enige tijd wachten op de uitvoerbare uitgifte van het vonnis van de rechter. Die wachttermijn bedraagt soms enkele weken en kan oplopen tot enkele maanden.

Tot 80 procent goedkoper

Doordat enkel de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder vereist is, en dus niet van de rechtbank, zijn er minder gerechtskosten voor je klant. Afhankelijk van wanneer je klant alsnog betaalt, is de IOS-procedure tussen 64 procent en 80 procent goedkoper dan een procedure via dagvaarding.

Uit een rapport van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, een onafhankelijke dienst die de efficiëntie van nieuwe wetgevende initiatieven meet, is ook gebleken dat deze procedure jaarlijks voor een administratieve lastendaling zorgt van 14,6 miljoen EUR voor de ondernemingsrechtbank en van 7,3 miljoen EUR voor de gerechtsdeurwaarders. Dit betekent een daling van respectievelijk 66,8 procent en 22,2 procent. Hierdoor moet de ondernemingsrechtbank minder mensen en middelen inzetten en maakt de gerechtsdeurwaarder minder kosten.

Via Go Solid is deze procedure ten slotte ook nog eens volledig kosteloos voor jou en ontvang je het volledige factuurbedrag als we jouw dossier kunnen regelen. Wij vragen namelijk geen provisie en je risico tegen eventuele gerechtskosten is verzekerd.

Elke onbetaalde factuur telt

Kleine onbetaalde facturen worden te vaak afgeschreven in de boekhouding. De kosten om deze facturen te laten invorderen via een derde partij lijken niet op te wegen tegenover het factuurbedrag. 25 EUR of 25.000 EUR? 1 factuur of 10 facturen? Geen probleem. Zodra een factuur aan de voorwaarden voldoet, kan je een beroep doen op de IOS-procedure. Via 3 eenvoudige stappen dien je een dossier in bij Go Solid en wij gaan meteen voor je aan de slag!