Wat als mijn klant mijn factuur niet betaalt?

| Annelien Maurissen

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze Belgische ondernemers. Ondanks de vele inspanningen en beschermingsmaatregelen, kan niet iedereen het hoofd boven water houden. Dit creëert een sneeuwbaleffect aan onbetaalde B2B-facturen en bezorgt ondernemers financiële kopzorgen. Hoe bereidt jouw onderneming zich daarop voor?

design by Vectorjuice

Covid-19 zorgt ervoor dat ondernemers meer moeite hebben om facturen te betalen en dus moeilijke financiële beslissingen moeten nemen. Hierdoor merken we een neerwaartse trend in het betaalgedrag tussen ondernemingen. B2B-facturen werden de afgelopen maanden vaker na de betaaltermijn en/of slechts gedeeltelijk betaald. Zo zorgt de opdrogende cashflow van één onderneming ervoor dat ook andere ondernemingen het financieel moeilijk krijgen. Nu de beschermingsmaatregelen teruggeschroefd worden, zullen we stilaan geconfronteerd worden met meer faillissementen .

Treft jouw onderneming al voorbereidingen om haar cashflow op peil te houden? Waarschijnlijk wel, maar heb je al een onderscheid gemaakt tussen klanten die je facturen liever niet (op tijd) betalen en klanten die je facturen simpelweg niet kunnen betalen? Zij vereisen een andere aanpak.

 

Ondernemers die je factuur niet betalen

Sommige klanten zullen je facturen wel kunnen betalen, maar schuiven de betaling liever voor zich uit. Dit kan omwille van verschillende redenen, zoals andere kopzorgen tijdens deze coronacrisis, administratieve wanorde of vanuit het idee dat ze zo hun eigen cashflow nog wat langer kunnen bewaken. Soms gewoon ook – tijdelijke – onmogelijkheid om te kunnen betalen. Spreek je hen hier niet op aan? Dan zal je steeds langer moeten wachten op je geld. Dit kan jouw onderneming in serieuze moeilijkheden brengen. Aan de hand van deze drie stappen voorkom je zo’n scenario, terwijl je klantenrelatie behouden blijft.

  1. Nauwgezette opvolging van betaaltermijnen

Vermeld een duidelijke betaaltermijn op jouw factuur. Is de betaaltermijn verlopen zonder betaling? Iedereen kan wel eens een betaling uit het oog verliezen.  Stuur meteen een vriendelijke herinnering of bel jouw klant even op, want de aanhouder wint. Zeker in een scenario waarbij men wikt en weegt wie eerst te betalen, zal wie initiatief toont eerst betaald worden. Ga echter niet dreigen, want dit werkt averechts. Eerlijke communicatie werkt het best.

  1. Ga het gesprek aan

Merk je dat jouw klant systematisch te laat betaald? Heeft hij steeds meer tijd nodig om je te betalen? Ga dan een open en eerlijk gesprek aan met je klant. Het is belangrijk dat ondernemers eventuele financiële problemen bespreekbaar maken. Alleen zo komen we deze crisis door. Vraag waarom het betaalgedrag van je klant gewijzigd is en wees empathisch. Dit betekent echter niet dat je niet op jouw strepen mag staan. Leg tegelijkertijd ook uit waarom je op die inkomsten rekent en niet zonder kan. De financiële kopzorgen van jouw klant, mogen immers niet jouw kopzorgen worden. Maar meedenken helpt.

  1. Outsourcing biedt soelaas

Onbetaalde facturen opvolgen? Dat is vaak tijdrovend. Daarom kan het interessant zijn om een invorderingsexpert in te schakelen. Wanneer jouw klant een herinnering ontvangt van zo’n expert, zal men sneller geneigd zijn om te betalen. Invorderingsexperts blinken namelijk uit in nudging oftewel vriendelijke bijsturing van problematisch betaalbedrag.

Vooraleer je eender welke invorderingsexpert inschakelt, is het belangrijk om enkele zaken van dichtbij te bekijken. Waarop legt die invorderingsexpert de nadruk? Is hij alleen bezig met zo snel mogelijk jouw onbetaalde factuur innen of houdt hij ook rekening met jouw klantenrelatie? Welke kosten rekent hij aan jouw klant aan? Met andere woorden, wat kost zijn tussenkomst? In deze crisistijd wil je natuurlijk zoveel mogelijk klanten behouden. Tenslotte is het ook belangrijk om na te gaan of hij het volledige factuurbedrag int voor jou of hij er een percentage aftrekt voor zichzelf. Klinkt een kosteloze invorderingsprocedure te mooi om waar te zijn? Bij Go Solid bestaat het!

 

Ondernemers die je factuur niet kunnen betalen

Vermoed of weet je dat jouw klant moeilijkheden heeft met het betalen van facturen?

  1. Voorschot of ‘boter bij de vis’-principe

Je kan een voorschot vragen of het ‘boter bij de vis’-principe hanteren, waardoor je enkel levert wanneer jouw klant op dat moment ook meteen de factuur betaalt. Zorg ervoor dat je dit nieuws op een vriendelijke manier brengt. Leg uit dat veel ondernemers het momenteel moeilijk hebben door de crisis en dat je daardoor enkele noodzakelijke stappen moet zetten. Vermijd een beschuldigende vinger naar je klant. Zo blijft jouw klant wel degelijk jouw klant. Dit is geen overbodige luxe nu steeds meer ondernemers een faillissement moeten overwegen.

  1. Deelbetaling of afbetalingsplan

Bespreek een deelbetaling of afbetalingsplan. Hierbij is het essentieel dat er realistische doelen worden gesteld. Bepaal een bedrag dat maandelijks afbetaald zal worden en volg deze betalingen kort op. Weet ook dat je hierbij intresten mag aanrekenen. Zet deze nieuwe afspraken op papier en laat dit ondertekenen door jouw klant. Zo vermijd je discussies op een later tijdstip. Houdt jouw klant zich niet aan het afbetalingsplan? Dan kan je nog altijd een invorderingsexpert inschakelen, zoals Go Solid.

  1. Attest van oninbaarheid

Doe kosteloos een beroep op Go Solid. Wanneer na behandeling van jouw dossier blijkt dat invordering niet mogelijk is, ontvang je een attest van oninbaarheid.  Met dit attest kan je de vordering opnemen in jouw boekhouding en het btw-bedrag terugvorderen.

 

Zekerheid binnen de 4 uur

Voor al jouw onbetwiste B2B-facturen is Go Solid jouw ideale partner. Wanneer je een dossier indient, onderzoekt Go Solid meteen de solvabiliteit oftewel financiële draagkracht van jouw klant. Zo weet je binnen de 4 uur of jouw factuur geïnd kan worden. Snel, efficiënt en reeds bewezen! Maar liefst 76 procent van de dossiers wordt met succes afgerond binnen de 8 weken en dit met behoud van de klantenrelatie.

Go Solid garandeert je bovendien een kosteloze dienstverlening. Bij ons betaal je geen voorschot of waarborg. Wij innen jouw volledige factuurbedrag. Het kostenplaatje hoeft je dus niet af te schrikken.

 

Nieuwsgierig? Bezorg ons je onbetaalde factuur en wij doen de rest!